Copyright © 2010 by INVOICE s.c.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: biuro@e-invoice.pl
szybko, profesjonalnie, bez opłat wstępnych, bezpośrednio u klienta
MONITORING PŁATNOŚCI

Monitoring to skuteczna metoda stałego kontrolowania terminowego rozliczania płatności, która w znacznym stopniu podnosi dyscyplinę płatniczą Państwa klientów. Sposób działania oraz wybór metod jest każdorazowo uzgadniany ze zleceniodawcą i dostosowany do jego potrzeb i konkretnych okoliczności. Usługa polega na dwóch podstawowych działaniach:
O
Monitoring przed terminem płatności - kontakt z dłużnikiem nawiązywany jest jeszcze przed terminem płatności faktury w celu weryfikacji poprawności danych zamieszczonych na fakturze, potwierdzenia otrzymania faktury, zasygnalizowania zbliżającego się terminu płatności.
O
Monitoring po terminie płatności - opcja ta jest wykorzystywana w krótkim okresie przeterminowania, polega na przypomnieniu o przekroczonym terminie płatności i o konieczności natychmiastowego uregulowania zobowiązania oraz o konsekwencjach braku płatności. Określamy także przyczyny powstania opóźnienia oraz ich charakter. Wiedza ta ułatwia Państwu ewentualne podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie swoich należności poprzez np. wstrzymanie dostaw, zaniechanie wykonywania na rzecz dłużnika usługi itp. działań.
Korzyści płynące z monitoringu
O Stabilność finansowa poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych !
O Kompetentne zarządzanie należnościami -wpływa na poprawę reputacji wierzyciela !
O Zmniejszenie liczby niespłaconych należności!
O Możliwość rozpoznania nierzetelnych kontrahentów!