Copyright © 2010 by INVOICE s.c.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: biuro@e-invoice.pl
szybko, profesjonalnie, bez opłat wstępnych, bezpośrednio u klienta
WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy to usługa polegająca na sprawdzeniu płynności finansowej, stanu majątku jak również wiarygodności przyszłego lub aktualnego kontrahenta, która pozwoli Państwu podjąć właściwą decyzję dotyczącą dalszej współpracy. Po zebraniu informacji sporządzamy raport, którego szczegółowość zależy od wybranego przez państwa rodzaju usługi.
O
Raport rejestrowy - zawiera dane rejestrowe i teleadresowe sprawdzanego podmiotu (formę prawną, właścicieli, osoby uprawnione do reprezentacji, skład zarządu, itp.).
O
Raport standardowy - obejmuje dane zawarte w raporcie rejestrowym plus: sprawdzana jest wiarygodność kontrahenta, jego obecność na giełdach wierzytelności, prowadzone postępowania egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne. Przeprowadzamy wywiad środowiskowy w miejscu prowadzenia działalności. Dodatkowo na podstawie zebranych informacji nasi specjaliści sporządzają opinię na temat sprawdzanego podmiotu.
O
Raport majątkowy - ustalamy sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa (własność majątku trwałego firmy, stan faktyczny i prawny nieruchomości na podstawie odpisów ksiąg wieczystych, itp.).
O
Raport kompleksowy - obejmuje dane zawarte w raporcie standardowym i majątkowym.
Koszt usługi ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju raportu