Copyright © 2010 by INVOICE s.c.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: biuro@e-invoice.pl
szybko, profesjonalnie, bez opłat wstępnych, bezpośrednio u klienta
PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Pieczęć prewencyjna jest istotnym elementem profilaktyki. Umieszczanie jej na wystawianych rachunkach, fakturach i innych dokumentach w znacznym stopniu zminimalizuje powstanie należności przeterminowanych w Państwa firmie. Pieczęć stanowi swojego rodzaju sygnał ostrzegawczy przed próbą zlekceważenia terminu płatności, jak również wywiera na kontrahentach psychologiczny nacisk pierwszeństwa. Pieczęć została zaprojektowana tak, aby przyciągać uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna i wyróżnia się spośród pieczątek stosowanych do innych celów. Pieczęć informuje również, iż wierzyciel stale współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną oraz konsekwentnie i zdecydowanie będzie dochodził swoich należności.

Oferujemy pa
ństwu następujący wzór pieczęci prewencyjnej w wersji mechanicznej bądź elektronicznej.  Miesięczny abonament za korzystanie z pieczęci wynosi 30 zł netto.